[Event Web] Ước Nguyện Ngày Xuân

16-02-2024

Thời Gian:

- Thời gian sự kiện: từ ngày 06/02 đến 10:00 ngày 15/02/2024 (GMT+7)
- Thời gian nhận lượt Ước Nguyện: từ 00:00 ngày 06/02 đến 23:59 ngày 14/02 (GMT+7)
- Hạn sử dụng mã thưởng: đến hết 31/03/2024 

- Hạn sử dụng mã thưởng (mùng 1 đến mùng 3): đến hết 29/02/2024 

*Lưu ý:
- Sau 0h ngày 15/02 (GMT+7) sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ nhận thêm lượt
- Sau 10:00 ngày 15/02 (GMT+7) sẽ không thể Ước Nguyện Ngày Xuân

Thể Lệ:

- Tham gia sự kiện tại link: THAM GIA NGAY

- Sau khi tham gia, Tiên Hữu cần ĐĂNG NHẬP ĐÚNG TÀI KHOẢN và CHỌN ĐÚNG NHÂN VẬT ĐỂ NHẬN THƯỞNG INGAME, nếu chọn sai nhân vật sẽ không thay đổi được

- Tất cả Tiên Hữu tham gia Ước Nguyện Ngày Xuân mỗi ngày để nhận được nhiều phần thưởng khác nhau

- Tiên Hữu có thể vào mục "NHẬN LƯỢT" để làm nhiệm vụ và nhận lượt tham gia Ước Nguyện. Mỗi ngày sẽ có số lần nhận nhiệm vụ nhất định tùy theo nhiệm vụ, nhiệm vụ sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày.

Nhiệm Vụ Nhận Lượt Hằng Ngày

 

Nhiệm Vụ

Lượt Nhận

Đăng nhập sự kiện mỗi ngày

2

Chia sẻ sự kiện

2

Tham gia Group

2

Tích nạp vào game mỗi 20,000 VND

Tích nạp tính từ 00:00 06/02 đến 23:59 ngày 14/02/2024
Tích nạp được tính khi chuyển Xu vào game hoặc nạp IAP

1

 

Phần Thưởng

Thưởng Ước Nguyện Ngày Xuân

Tiên Hữu Ước Nguyện sẽ ngẫu nhiên nhận 1 trong các phần quà sau: Lì Xì, Chữ Tết, Chữ 2024, Code Hoa Đào, Code Hoa Lan, Code Hoa Cúc, Code Hoa Mai.

Code Vòng Quay

Quà Thưởng

Hoa Cúc

Tiên Ngọc x200

Tầm Tiên Lệnh-Cao x10

Nội Đan Sủng x50

Đá Tăng Bậc x300

Hoa Lan

Tiên Ngọc x300

Phù Ước Nguyện Hồng Vận x10

Mảnh Ngọc Hồn x600

Đồng x5000000

Hoa Đào

Tiên Ngọc x500

Lệnh Triệu Hồi Tam Giới x5

Mảnh Sủng x10

Hồn Thần Khí x20

Hoa Mai

Tiên Ngọc x1000

Mảnh Tinh Anh 5 Sao Ngẫu Nhiên x50

Ngọc Hồn Hiếm x1

Mảnh Ngọc Hồn x2000

Đổi Chữ Nhận Quà

Thông tin Đổi Chữ

Giftcode Đổi Chữ

Vật Phẩm Cần

Quà Thưởng

Quà Tết 2024 I

2 Chữ Tết + 2 Chữ 2024

Tiên Ngọc x200

Tầm Tiên Lệnh-Cao x10

Túi Phúc Triệu Hồi Tam Giới x5

Vật Liệu Cao (Chọn)-1 x1

Quà Tết 2024 II

4 Chữ Tết + 4 Chữ 2024

Tiên Ngọc x400

Tăng Sao Tam Tộc (Chọn) x1

Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên x50

Vật Liệu Cao (Chọn)-1 x2

Quà Tết 2024 III

6 Chữ Tết + 6 Chữ 2024

Tiên Ngọc x600

Tăng Sao Thần Ma (Chọn) x1

Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên x100

Vật Liệu Cao (Chọn)-2 x2

Quà Tết 2024 IV

8 Chữ Tết + 8 Chữ 2024

Tiên Ngọc x800

Chủ Lực Tam Tộc (Chọn) -1 x1

Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên x100

Vật Liệu Cấp Thiên-I (Chọn) x2

Quà Tết 2024 V

10 Chữ Tết + 12 Chữ 2024

Tiên Ngọc x1000

Chủ Lực Tam Tộc (Chọn) -2 x1

Thần Ma Ngũ Tộc (Chọn) x1

Vật Liệu Cấp Địa-I (Chọn) x4

Quà Tết 2024 VI

12 Chữ Tết + 10 Chữ 2024

Tiên Ngọc x1500

Thần Tiên Manh (Chọn) x1

Thần Ma Ngũ Tộc (Chọn) x2

Vật Liệu Cấp Thiên-I (Chọn) x4

**Hạn sử dụng mã thưởng: đến 31/03/2024

 

Quy Tắc Nhận Thưởng:

- Sau khi đạt mốc tích lũy Tiên Hữu sẽ nhận được 1 mã Giftcode

- Kích hoạt mã thưởng trong game để nhận thưởng, mỗi loại mã thưởng chỉ có thể kích hoạt 1 lần / 1 tài khoản

Thưởng Tích Luỹ Lì Xì

Tiên Hữu tham gia Ước Nguyện nhận Lì Xì đạt mức tích lũy tương ứng có thể nhận quà sau:

Tích Lũy Lì Xì

Quà Thưởng

Tích Lũy 50 Lì Xì

Tiên Ngọc x200

Phù Ước Nguyện x12

Tầm Tiên Lệnh-Cao x2

Vật Liệu Cao (Chọn)-1 x1

Tích Lũy 200 Lì Xì

Thần Tiên Thần Ma (Chọn)-2 x1

Lệnh Triệu Hồi Tam Giới x2

Tầm Tiên Lệnh-Cao x10

Vật Liệu Cao (Chọn)-1 x2

Tích Lũy 400 Lì Xì

Thần Tiên Thần Ma (Chọn)-3 x1

Thần Ma Ngũ Tộc (Chọn) x1

Ngọc Hồn Cực Phẩm x1

Vật Liệu Cao (Chọn)-2 x2

Tích Lũy 750 Lì Xì

Thần Tiên Thần Ma (Chọn)-4 x1

Hóa Thân 9 Sao x1

Tinh Hoa Thiên Địa x20K

Tích Lũy 1300 Lì Xì

Thần Tiên Thần Ma (Chọn)-4 x2

Hóa Thân 9 Sao x1

Trang Sức Cực Phẩm (Chọn) x6

Ngọc Hồn Tuyệt Phẩm x2

Tích Lũy 2000 Lì Xì

Thần Tiên Thần Ma (Chọn)-4 x3

Hóa Thân 9 Sao x1

Rương TB Đỏ 5 Sao x3

Huyền Tinh-Cực x10

- Sau khi đạt mốc tích lũy Tiên Hữu sẽ nhận được 1 mã Giftcode

- Kích hoạt mã thưởng trong game để nhận thưởng, mỗi loại mã thưởng chỉ có thể kích hoạt 1 lần / 1 tài khoản

- Không cung cấp, mua bán, trao đổi mã thưởng với người chơi khác để tránh lừa đảo.

- BQT không hỗ trợ các trường hợp mua bán giữa người chơi, đây là sự kiện công khai tất cả người chơi đều có thể tham gia mua gói và nhận thưởng.

**Hạn sử dụng mã thưởng: đến 31/03/2024

Thưởng BXH Ước Nguyện Ngày Xuân

Top 10 Tiên Hữu nhận được nhiều Lì Xì nhất khi kết thúc sự kiện sẽ nhận thêm quà sau:

Top Tích Lũy Lì Xì

Quà Thưởng

Top 1

Mảnh Thần Tiên Thánh Tộc (Chọn) ⭐️ x100

Ngọc Hồn Siêu Phẩm x2

Trang Sức Cực Phẩm 3 Sao (Chọn) x12

Tiên Ngọc x20K

Top 2

Mảnh Thần Tiên Thánh Tộc (Chọn) ⭐️ x50

Ngọc Hồn Siêu Phẩm x1

Trang Sức Cực Phẩm 3 Sao (Chọn) x10

Tiên Ngọc x15K

Top 3

Mảnh Thần Tiên Thánh Tộc (Chọn) ⭐️ x50

Ngọc Hồn Cực Phẩm ⭐️ x1

Trang Sức Cực Phẩm 3 Sao (Chọn) x8

Tiên Ngọc x10K

Top 4

Trang Sức Cực Phẩm 3 Sao (Chọn) ⭐️ x6

Lệnh Triều Hồi Tam Giới x30

Tiên Ngọc x10K

Top 5

Trang Sức Cực Phẩm 3 Sao (Chọn) ⭐️ x3

Lệnh Triều Hồi Tam Giới x20

Tiên Ngọc x15K

Top 6

Trang Sức Cực Phẩm 3 Sao (Chọn) ⭐️ x3

Lệnh Triều Hồi Tam Giới x10

Tiên Ngọc x10K

Top 7

Trang Sức Cực Phẩm 3 Sao (Chọn) ⭐️ x2

Lệnh Triều Hồi Tam Giới x10

Tiên Ngọc x8K

Top 8

Trang Sức Cực Phẩm 3 Sao (Chọn) ⭐️ x2

Lệnh Triều Hồi Tam Giới x10

Tiên Ngọc x5K

Top 9

Trang Sức Cực Phẩm 3 Sao (Chọn) ⭐️ x1

Lệnh Triều Hồi Tam Giới x10

Tiên Ngọc x4K

Top 10

Trang Sức Cực Phẩm 2 Sao (Chọn) ⭐️ x1

Lệnh Triều Hồi Tam Giới x10

Tiên Ngọc x3K

Thưởng Đầu Xuân  - Năm Mới

Trong vòng 3 ngày 10/02 (mùng 1) - 11/02 (mùng 2) và 12/02 (mùng 3) sẽ tặng quà tại giao diện sự kiện Ước Nguyện Ngày Xuân

Ngày Phần Thưởng Số Lượng

Kích hoạt từ 0h ngày 10/02

Mùng 1 Tết

Tiên Ngọc 500
Tầm Tiên Lệnh-Cao 5
Vật Liệu Cao (Chọn)-1 1

Kích hoạt từ 0h ngày 11/02

Mùng 2 Tết

Tiên Ngọc 500
Phù Ước Nguyện 12
Vật Liệu Cao (Chọn)-1 1

Kích hoạt từ 0h ngày 12/02

Mùng 3 Tết

Tiên Ngọc 500
Lệnh Triệu Hồi Tam Giới 2
Vật Liệu Cao (Chọn)-1 1

Lưu ý:

- Mỗi loại mã thưởng gói chỉ có thể dùng 1 lần / 1 nhân vật. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi mua và sử dụng mã thưởng.
- Không cung cấp, mua bán, trao đổi mã thưởng với người chơi khác để tránh lừa đảo.
- BQT không hỗ trợ các trường hợp mua bán giữa người chơi, đây là sự kiện công khai tất cả người chơi đều có thể tham gia mua gói và nhận thưởng.

-------------------------------------

TÂY DU THẦN KÝ - NHẤT CHIẾN PHONG THẦN - CỬU GIỚI PHÂN TRANH

VMGE

Chơi Game hơn 180 phút sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

CÔNG TY TNHH VMGE

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trương Thoại Thiên Thanh

Địa chỉ: Tầng 12B, Toà nhà Cienco4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email hỗ trợ: INFO@VMGE.VN

Thời gian: 08h00 - 22h00 các ngày (GMT+7)

Giấy phép G1 số 396/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 03/08/2022

Nạp Thẻ
Tải Game trên App Store
Tải Game trên Google Play
Tải Game ApK