[SK Web] Phúc Lợi Nạp

21-03-2024

Thời gian:

- Thời gian sự kiện: từ ngày 22/3/2024 đến lúc có thông báo kết thúc.

- Thời gian ghi nhận nạp: từ 00:00 ngày 22/3/2024 đến lúc có thông báo kết thúc.

Thể lệ:

- Tiên Hữu cần đăng nhập vào trang sự kiện để hệ thống ghi nhận thông tin và nhận quà: https://tayduthanky.vn/su-kien/phuc-loi-nap

- Tổng cộng có 7 phần quà tương ứng với số ngày nạp bất kỳ. Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần quà duy nhất trên mỗi tài khoản.

- Tích Lũy Số Ngày Nạp chỉ đếm tổng số ngày nạp vào game qua trang https://pay.vmge.vn/game/taydu/Info hoặc thanh toán trực tiếp quà CHPlay và Appstore, không bắt buộc phải nạp liên tiếp.

- Sau khi đạt mốc tích lũy ngày nạp thì tiên hữu sẽ nhận được 1 mã Giftcode, xem lại thông tin mã này ở phần Lịch Sử.

Yêu cầu Thưởng
Tích Nạp 1 Ngày

Đồng x 100 vạn

Tầm Tiên Lệnh-Cao x 5

EXP Thần Tiên x 50 vạn

Tích Nạp 2 Ngày

Tiên Ngọc x 100

Phù Ước Nguyện x 12

Vé Làm Mới Vân Du x 10

Tích Nạp 3 Ngày

Đồng x 200 vạn

Lệnh Triệu Hồi Tam Giới x 2 

Đá Tăng Bậc x 500

Tích Nạp 4 Ngày

Tiên Ngọc x 200

Phù Ước Nguyện Hồng Vận x 2 

Nội Đan Sủng x 100

Tích Nạp 5 Ngày

Đồng x 300 vạn

Tăng Sao Tam Tộc (Chọn) x 1 

Vật Liệu Cao (Chọn)-1 x 10

Tích Nạp 6 Ngày

Tiên Ngọc x 500

Chủ Lực Tam Tộc (Chọn)-2 x 1 

Vật Liệu Cao (Chọn)-2 x 10

Tích Nạp 7 Ngày

Đồng x 500 vạn

Thần Tiên Thần Ma (Chọn)-2 x 1

Mảnh Trang Sức, Mảnh Thần Khí tự chọn x 10

Nạp Đúng Mốc:

- Từ ngày 22/3/2024 , sau lần đầu tiên hữu đăng nhập vào trang sự kiện, nạp ĐÚNG MỐC quy định qua trang https://pay.vmge.vn/game/taydu/Info sẽ nhận được quà Nạp Đúng Mốc tương ứng.

- Sự kiện chỉ tính các mốc nạp tại trang https://pay.vmge.vn/game/taydu/Info

- Tổng cộng có 8 phần quà tương ứng với 8 mốc nạp. Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần quà duy nhất trên mỗi tài khoản.

- Sau khi nạp đúng mốc thì tiên hữu sẽ nhận được 1 mã Giftcode, xem lại thông tin mã này ở phần Lịch Sử.

Yêu cầu Thưởng
Nạp Mốc 100K

Tiên Ngọc x 300

Mảnh 5 Sao Ngẫu Nhiên x 50

Phù Ước Nguyện x 12

Vật Liệu Cao (Chọn)-1 x 5 

Nạp Mốc 220K

Tiên Ngọc x 680

Tăng Sao Tam Tộc (Chọn) x 1

Tầm Tiên Lệnh-Cao x 10

Vật Liệu Cao (Chọn)-1 x 10

Nạp Mốc 400K

Tiên Ngọc x 1280

Chủ Lực Tam Tộc (Chọn)-1 x 1 

Phù Ước Nguyện x 30 

Vật Liệu Cao (Chọn)-2 x 10

Nạp Mốc 600K

Tiên Ngọc x 1980

Chủ Lực Tam Tộc (Chọn)-2 x 1

Tầm Tiên Lệnh-Cao x 30

Vật Liệu Cao (Chọn)-2 x 20

Nạp Mốc 1000K

Tiên Ngọc x 3280

Thần Tiên Thần Ma (Chọn)-2 x 1

Phù Ước Nguyện Hồng Vận x 20

Vật Liệu Cấp Địa-I (Chọn) x 5

Nạp Mốc 2000K

Tiên Ngọc x 6480

Thần Tiên Thần Ma (Chọn)-3 x 1 

Lệnh Triệu Hồi Tam Giới x 30 

Vật Liệu Cấp Thiên-I (Chọn) x 5

Nạp Mốc 6000K

Tiên Ngọc x 1.5 vạn

Thần Tiên Thần Ma (Chọn)-4 x 1 

Phù Ước Nguyện Hồng Vận x 50

Vật Liệu Cấp Địa-I (Chọn) x 10

Nạp Mốc 15000K

Tiên Ngọc x 3 vạn

Thần Tiên Thần Ma (Chọn)-4 x 2

Lệnh Triệu Hồi Tam Giới x 100

Vật Liệu Cấp Thiên-I (Chọn) x 10

Tổng Tích Lũy Nạp: 

- Từ ngày 22/3/2024, sau lần đầu tiên hữu đăng nhập vào trang sự kiện, tổng tích lũy nạp đạt điều kiện sẽ nhận được quà Tổng Tích Lũy Nạp tương ứng.

- Tổng cộng có 8 phần quà tương ứng với 8 mốc Tổng Tích Lũy Nạp. Mỗi mốc chỉ nhận được 1 lần quà duy nhất trên mỗi tài khoản.

- Tổng Tích Lũy Nạp chỉ tính tổng số tiền đã nạp vào game qua trang https://pay.vmge.vn/game/taydu/Info hoặc hoặc thanh toán trực tiếp quà CHPlay và Appstore

- Sau khi đạt mốc Tổng Tích Lũy Nạp thì tiên hữu sẽ nhận được 1 mã Giftcode, xem lại thông tin mã này ở phần Lịch Sử.

Yêu cầu Thưởng
Tích Lũy Nạp 1.500.000

Thần Tiên Thần Ma (Chọn)-2 x 1

Tăng Sao Tam Tộc (Chọn) x 2

Lệnh Triệu Hồi Tam Giới x 5

Vật Liệu Cao (Chọn)-1 x 10

Tích Lũy Nạp 2.000.000

Thần Tiên Thần Ma (Chọn)-3 x 1 

Thần Ma Ngũ Tộc (Chọn) x 2

Phù Ước Nguyện Hồng Vận x 10

Vật Liệu Cao (Chọn)-2 x 10

Tích Lũy Nạp 4.000.000

Thần Tiên Thần Ma (Chọn)-4 x 1

Mảnh Tiên Thuật (Chọn) x 4

Mảnh Ngọc Hồn x 1 vạn

Mảnh Trang Sức, Mảnh Thần Khí tự chọn x 10

Tích Lũy Nạp 7.000.000

Thần Tiên Thần Ma (Chọn)-4 x 1

Hóa Thân 6 Sao (Chọn) x 1

Ngọc Hồn Cực Phẩm x 1

Vật Liệu Cấp Địa-I (Chọn) x 5

Tích Lũy Nạp 10.000.000

Thần Tiên Thần Ma (Chọn)-4 x 2

Hóa Thân 6 Sao (Chọn) x 2

Ngọc Hồn Cực Phẩm x 2

Vật Liệu Cấp Thiên-I (Chọn) x5 

Tích Lũy Nạp 15.000.000

Mảnh Hồng Quân x 50

Hóa Thân 9 Sao x 1

Tinh Hoa Thiên Địa x 2 vạn

Đá Thần Luyện x 10

Tích Lũy Nạp 25.000.000

Mảnh Hồng Quân x 100

Hóa Thân 9 Sao x 1

Rương TB Đỏ 5 Sao x 3

Ngọc Hồn Tuyệt Phẩm x 2

Tích Lũy Nạp 35.000.000

Mảnh Hồng Quân x 150

Hóa Thân 9 Sao x 2

Trang Sức Cực Phẩm 3 Sao (Chọn) x 10

Ngọc Hồn Siêu Phẩm x2

 

VMGE

Chơi Game hơn 180 phút sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

CÔNG TY TNHH VMGE

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trương Thoại Thiên Thanh

Địa chỉ: Tầng 12B, Toà nhà Cienco4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email hỗ trợ: INFO@VMGE.VN

Thời gian: 08h00 - 22h00 các ngày (GMT+7)

Giấy phép G1 số 396/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 03/08/2022

Nạp Thẻ
Tải Game trên App Store
Tải Game trên Google Play
Tải Game ApK