Hệ Thống Dị Thú

24-11-2023

Ấp Trứng Dị Thú

  1. Người chơi đạt Lv25 mở Ấp Trứng, Ấp Trứng để mở khoá Dị Thú, Dị Thú được ra trận và tăng thuộc tính cho toàn thể Thần Tiên.
  2. Ấp Trứng tăng Độ Ấp Trứng của Ứng Long, khi Độ Ấp Trứng đạt 100, 300, 500, 700, 1000 mở khoá Cốt Truyện tương ứng, hoàn thành tất cả Cốt Truyện nhận được Dị Thú của Ứng Long
  3. Mỗi lần Ấp Trứng cần tiêu hao 1 điểm Tinh Lực, Tinh Lực mỗi 3h tự động hồi phục 1 điểm, khi Tinh Lực đạt giới hạn Tinh Lực sẽ không tự động hồi phục nữa.

Bồi Dưỡng Dị Thú

  1. Sau khi mở khóa Dị Thú, có thể nuôi dưỡng, chú linh, tăng cấp kỹ năng, tăng bậc, tăng thuộc tính cho tất cả Thần Tiên

       2.Tất cả Dị Thú tăng thuộc tính cho tất cả Thần Tiên đều cộng dồn

        3. Có thể nuôi dưỡng ngẫu nhiên, mỗi lần tốn 1 Điểm Tâm Trạng, giới hạn Tâm Trạng có liên quan đến Cấp Chí Tôn, cấp càng cao giới hạn càng cao

        4. Tâm Trạng hồi theo thời gian, cứ 3 giờ hồi 1 điểm, khi đạt giới hạn sẽ không hồi nữa

        5. Dị Thú có thể xuất chiến, thi triển kỹ năng Dị Thú trong chiến đấu, kỹ năng Dị Thú sẽ xuất sau lượt đầu tiên, cứ 4 lượt phát 1 lần.

-------------------------------------

TÂY DU THẦN KÝ - NHẤT CHIẾN PHONG THẦN - CỬU GIỚI PHÂN TRANH

VMGE

Chơi Game hơn 180 phút sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

CÔNG TY TNHH VMGE

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trương Thoại Thiên Thanh

Địa chỉ: Tầng 12B, Toà nhà Cienco4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email hỗ trợ: INFO@VMGE.VN

Thời gian: 08h00 - 22h00 các ngày (GMT+7)

Giấy phép G1 số 396/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 03/08/2022

Nạp Thẻ
Tải Game trên App Store
Tải Game trên Google Play
Tải Game ApK