Hệ Thống Thần Tiên

07-12-2023

Hệ thống Thần Tiên trong Tây Du Thần Ký đa dạng với hơn 90+ thần tiên xuất hiện trong Tây Du Ký, Phong Thần Diễn Nghĩa, Thần Thoại Phương Đông.

Thần Tiên được chia làm 4 vai trò:

- Vệ Sĩ: Chuyên phòng thủ

- Lực Sĩ: Sát thương Vật Lý chủ lực

- Thuật Sĩ: Sát thương Phép chủ lực

- Phương Sĩ: Chuyên buff hỗ trợ

Bồi Dưỡng Thần Tiên

- Tăng Cấp: Tiêu hao Đồng và EXP Tướng

- Tăng Bậc: Tiêu hao Đồng và Đá Tăng Bậc. Tăng bậc mở khóa và tăng cấp kỹ năng.

- Tăng Sao: Tiêu hao Đá Tăng Bậc và các loại Thần Tiên khác nhau. Mở rộng giới hạn cấp và bậc

THẦN BINH

1. Người chơi đạt Lv70, Thần Tiên đạt 9 Sao mở Thần Binh Chuyên.

2. Hầu hết Thần Tiên chủ lực đều có Thần Binh Chuyên, Thần Binh Chuyên giúp cường hoá đặc sắc và năng lực của Thần Tiên.

3. Thần Binh Chuyên sẽ tăng T.Tính Cơ Bản cho Thần Tiên, thuộc tính này được tham gia vào việc mở rộng phần trăm bồi dưỡng khác.

4. Thần Binh Chuyên được cài lại, 100% hoàn trả toàn bộ vật liệu khi kích hoạt, tăng cấp và tăng bậc.

5. Khi Thần Tiên bị Thôn Tính, Chuyển Thế, Chuyển Hóa Cao Cấp, cũng sẽ 100% hoàn trả toàn bộ vật liệu bồi dưỡng Thần Binh Chuyên.

6. Thần Binh Chuyên chia làm Bậc 0-6, giới hạn cấp mỗi bậc chia làm: 20, 50, 80, 110, 130, 150.

LUYỆN HỒN

Luyện Hồn là một trong những tính năng bồi dưỡng cao cấp của Tây Du Thần Ký, mang lại cho Thần Tiên 1 số kỹ năng phụ trợ đặc biệt trong chiến đấu

- Thần tiên đạt 13 sao mở khóa

- Tiêu hao Đá Tiến Bậc để kích hoạt thuộc tính - Tiêu hao Tướng 6 sao cùng loại và Đan Đột Phá để đột phá luyện hồn, nhận thêm kỹ năng

ĐIỆN TĂNG SAO

1. Điện Tăng Sao có thể dung hợp Thần Tiên cấp sao thấp thành Thần Tiên cấp sao cao cùng tên, Thần Tiên 4 Sao ghép thành 5 Sao, 5 Sao ghép thành 6 Sao

2. Dung hợp thành công Thần Tiên sẽ kế thừa cấp độ và cấp tăng bậc của Thần Tiên chính

3. Sau khi dung hợp thành công, Thần Tiên vật liệu sẽ được hoàn trả tất cả vật liệu bồi dưỡng đã tốn (gồm vật liệu tăng cấp, tăng bậc) và tự động gỡ trang bị và mảnh tiên thuật

Bảng Nguyên Liệu Tăng Sao:

Tăng Sao

Nguyên liệu tăng sao

Ảnh minh họa

4 Sao lên 5 Sao

2 T.tiên 4 Sao cùng tên
5 T.tiên 4 sao cùng tộc
 4 T.tiên 3 sao cùng tộc

5 Sao lên 6 Sao

1 T.tiên 5 Sao cùng tên
1 T.tiên 5 sao cùng tộc chỉ định
3 T.tiên 5 sao cùng tộc

6 Sao lên 7 Sao

4 T.tiên 5 sao cùng tộc
1000 Đá Tăng Bậc

7 Sao lên 8 Sao

1 T.tiên 6 sao cùng tộc
3 T.tiên 5 sao cùng tộc
2000 Đá Tăng Bậc

8 Sao lên 9 Sao

1 T.tiên 5 Sao cùng tên
1 T.tiên 6 sao cùng tộc
2 T.tiên 5 sao cùng tộc
4000 Đá Tăng Bậc

9 Sao lên 10 Sao

2 T.tiên 5 Sao cùng tên
1 T.tiên 6 sao cùng tộc
1 T.tiên 9 sao bất kỳ
10000 Đá Tăng Bậc

10 Sao lên 11 Sao

1 T.tiên 6 Sao cùng tên
1 T.tiên 9 sao bất kỳ
15000 Đá Tăng Bậc

11 Sao lên 12 Sao

1 T.tiên 6 Sao cùng tên
1 T.tiên 10 sao bất kỳ
20000 Đá Tăng Bậc
20 Đột Phá Đan Thiên Hồn

12 Sao lên 13 Sao

1 T.tiên 6 Sao cùng tên
1 T.tiên 10 sao bất kỳ
1 T.tiên 9 sao cùng tộc
20000 Đá Tăng Bậc
20 Đột Phá Đan Thiên Hồn

 

LÒ LUYỆN ĐAN

1. Luyện hóa Thần Tiên có thể nhận Đá Tăng Bậc và vật liệu để bồi dưỡng Thần Tiên

2. Sau khi luyện hóa Thần Tiên sẽ hoàn trả toàn bộ vật liệu bồi dưỡng đã tiêu hao (bao gồm vật liệu tăng cấp và tăng bậc), tự động gỡ trang bị và mảnh quyển, kỹ năng Tiên Thuật đã học sẽ hoàn trả tất cả vật liệu tăng cấp

3. Mảnh Thần Tiên có thể tách trong túi, đổi lấy ít tài nguyên

4. Thần Tiên từ 4 sao trở lên không thể đặt nhanh, cần nhấp đặt thủ công

TIỆM THẦN TIÊN

-------------------------------------

TÂY DU THẦN KÝ - NHẤT CHIẾN PHONG THẦN - CỮU GIỚI PHÂN TRANH

VMGE

Chơi Game hơn 180 phút sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

CÔNG TY TNHH VMGE

Người chịu trách nhiệm nội dung: Trương Thoại Thiên Thanh

Địa chỉ: Tầng 12B, Toà nhà Cienco4, 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email hỗ trợ: INFO@VMGE.VN

Thời gian: 08h00 - 22h00 các ngày (GMT+7)

Giấy phép G1 số 396/GP-BTTTT do Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 03/08/2022

Nạp Thẻ
Tải Game trên App Store
Tải Game trên Google Play
Tải Game ApK